DATACATION
Dedicated to Data

NL | EN

Data Analytics

 

Descriptive Analytics

Bij beschrijvende analyses (descriptive analytics) wordt data gebruikt om veranderingen die hebben plaatsgevonden binnen een organisatie beter te begrijpen. Het beschrijft deze veranderingen door verbanden tussen verschillende variabelen bloot te leggen. Datacation helpt organisaties deze verbanden en patronen grafisch weer te geven met behulp van business intelligence programma's.

Vervolgens kan de vraag gesteld worden waarom deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden om de effecten beter te begrijpen. Op deze manier kunnen uitdagingen en relaties tussen verschillende aspecten van een organisatie inzichtelijker worden gemaakt, wat leidt tot beter geïnformeerde besluiten. Wij passen beschrijvende analyses op verschillende manieren toe. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn het onderzoeken van welke variabelen effect hebben op het kosten niveau of welke indicatoren invloed hebben op het verkoop niveau.


 

Predictive Analytics

Voorspellende analyses focussen zich, zoals de naam al doet vermoeden, op het voorspellen van situaties in de toekomst. Het gebruikt patronen in data om risico’s en kansen te identificeren. Door middel van verschillende technieken kunnen op die manier verschillende analyses gedaan worden. Over het algemeen maken we onderscheid tussen twee soorten technieken: Regressie technieken en Machine Learning technieken.

Bij Regressie technieken wordt er een mathematische vergelijking opgesteld die de interactie tussen verschillende variabelen representeert. Door middel van deze vergelijking kan worden voorspeld wat de interactie tussen deze variabelen in de toekomst gaat zijn.

Bij Machine Learning technieken worden algoritmes ontworpen die middels herhaling zichzelf verbeteren. Door middel van het automatisch toevoegen van nieuwe data, leert het algoritme direct van haar mindere en betere voorspellingen. Op deze manier wordt het algoritme steeds beter in het herkennen van patronen in grote databases. Vervolgens kan het met behulp van deze patronen voorspellingen doen over nieuwe data. Voorspellende analyses passen wij onder andere op de volgende manieren toe:

  • Het voorspellen van toekomstige verkoopcijfers aan de hand van consumentendata.

  • Het identificeren van fraudeurs.

  • Het voorspellen van toekomstige kosten aan de hand van verschillende factoren.


 
 
 
E-mailen
Bellen