DATACATION
Dedicated to Data


Case FI&S

NL | EN

 FI&S opereert in de voedselverwerking sector. Zij ontwikkelen, produceren en verkopen op maat gemaakte blends om meer waarde toe te voegen aan voedselproducten. Door functionaliteit te bieden aan foodprocessors is FI&S in staat de producten van haar klanten waardevoller te maken op het gebied van economie, klantbeleving, kwantiteit, productkwaliteit, proceskwaliteit, consistentie, (voedsel)veiligheid, betrouwbaarheid en uitstraling.


FI&S wilde meer inzicht krijgen in hun bedrijfsdata en bedrijfsbeslissingen gaan maken op basis van data. Zoals bij de meeste middenbedrijven, werden de dataverwerking en data-analyses uitgevoerd in Excel. Er werd gebruik gemaakt van meerdere Excel bestanden in plaats van één overzichtelijk dashboard. Dit resulteerde in veel repetitief werk en langzamere bedrijfsvoering doordat de data niet live in te zien was en op basis van de data niet direct beslissingen genomen konden worden. De database van het ERP systeem, genaamd CSB, bevatte meer dan 3500 tabellen met ongeveer 200 kolommen per tabel. Er was weinig documentatie publiekelijk beschikbaar over het ERP-systeem en de kolomnamen hadden Duitse afkortingen.

Het doel was om in deze overvloed van data alleen dbruikbare data te selecteren en om te zetten in een datawarehouse, zodat het overzichtelijk gepresenteerd kon worden. Vervolgens moest in co-creatie een aantal KPI’s opgesteld worden die betrekking hadden op de financiële klantgegevens, omzet en openstaande orders. Dit diende gedaan te worden in een overzichtelijk dashboard dat een live connectie had met het ERP systeem, zodat er direct data gedreven beslissingen gemaakt konden worden door het management van FI&S.

Het ERP-systeem CSB draait op een SQL Server database, waarin alle data wordt geregistreerd: van klantbestelling en magazijnvoorraad tot productiegegevens en levertijden. Door bijvoorbeeld in SQL in de CSB database te zoeken naar bedragen die overeenkwamen met de pakbonnen en facturen, konden de juiste tabellen worden gecreëerd in het datawarehouse.

Na het detecteren van de juiste data in het CSB systeem, hebben wij FI&S geadviseerd om een PowerBI licentie aan te schaffen voor de data visualisatie. Hierna hebben wij de koppeling tussen PowerBi en het CSB systeem gemaakt en het datawarehouse verder uitgebouwd in PowerBi, waar we vervolgens de visuals hebben geconstrueerd.

In onze samenwerking is het duidelijk geworden dat een datawarehouse nodig was voor een goed fundament van de data-structuur en dat PowerBI visuals een goede oplossing zijn om de KPI’s van FI&S te visualiseren. De CEO van FI&S, Noud van Stekelenburg, sprak de volgende mooie woorden:

“De innovatieve ondernemers van Datacation hebben het juiste inzicht: zij zien dat niet alleen big data maar ook de analyse en de juiste visualisering daarvan essentieel zijn om je business future-proof te maken. Wij zijn erg enthousiast om dit de komende jaren volledig met hen door te ontwikkelen.”

Een data-gedreven organisatie worden is, zoals Noud van Stekelenburg hierboven aangaf, een meerjarig proces dat in verschillende fase op te knippen is:

- Stap 0: het registreren van de data; 
- Stap 1: het ontwerpen van een datawarehouse;
- Stap 2: het visualiseren van de live bedrijfsdata in dashboards;
- Stap 3: het voorspellende effect toevoegen aan de data-analyses.


Wij kijken er naar uit om deze stappen de komende jaren verder uit te bouwen in samenwerking met het steeds innoverende FI&S.


 
 
 
E-mailen
Bellen